Siurells

De Siurells är typiska figurer på Mallorca, byggd och målade för hand. Den Siurell är ett stycke lera, med en visselpipa, ett badrum med vit kalk och målade med röda och gröna penseldrag.

Siurell av Mallorca

Aktiva filter