Teules pintades a mà

L´art popular de les teules pintades és molt present a les cases de Mallorca. Es tracta de composicions de dibuixos realitzades entre els segles XIV i XIX. Representen motius geomètrics i vegetals, elements de la vida quotidiana, figures antropomòrfiques i zoomòrfiques, temes religiosos, inscripcions i fins i tot refranys. S´utilitzava una tècnica sense perspectiva, limitant els dibuixos al contorn dels objectes amb alguns detalls interiors. A part de la funció pròpiament decorativa, tingueren una funció simbòlica, ja que el seu objectiu era preservar i defensar la casa i els seus habitants de les desgràcies.

Teules pintades a mà

Filtres actius